header burger icon header burger icon
location icon
41122377
contact icon
Københavns Snedkerlaug
Godthåbsvej 6, Baghuset 3. SAL DK-2000 Frederiksberg

Seneste nyheder

Velkommen

Københavns Snedkerlaug og dets medlemmer byder dig velkommen.

Snedkarlauget består af medlemmer der har en fælles interesse for det gode håndværk, herunder ikke mindst snedkeruddannelsen. Det gode kollegiale sammenhold styrkes ved medlemsmøder, studieture, erfa-grupper og andre fælles aktiviteter.

Københavns Snedkerlaug giver dig indsigt i, og indflydelse på de brancheproblemer der har særlig betydning for vores medlemmer, og alle brancherelevante problemer behandles af Laugets bestyrelse, der mødes jævnligt.

Lauget gør sin indflydelse gældende, og medlemmer fra bestyrelsen er bl.a. repræsenteret i Dansk Byggeri, Hovedstaden,  Kjøbenhavns Haandværkerforening, Snedkerfagets Fællesudvalg, Snedkersektionen, Dansk Byggematerialer, Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg, og plejer derigennem vores medlemmers interesse samt forskellige politiske og etiske interesser.

Lauget har til formål, at sikre at Snedkerfagets mangeårige historie bliver bevaret, vedligeholdt, fornyet og overgivet til eftertiden.

Snedkerlauget
Medlemskontigent i Lauget udgør DKK 1.275,00 pr. kvartal

Snedkerlauget

Lauget afholder jævnligt såvel sociale som faglige arrangementer

Lauget afholder jævnligt såvel sociale som faglige arrangementer – ex. vælgermøder, foredrag, debatmøder, kokkeskole, teaterture, fællesmøder med Tømrerlauget, Murerlauget m.fl.

Vi afholder hvert år fest i Moltkes Palæ for medlemmer og spouses – en farverig, sjov og festlig aften med optagelse af nye medlemmer, fejring af jubilarer, bespisning, underholdning mm (inkluderet i medlemskontigentet)

VELKOMMEN

Ønsker du flere informationer kan du finde diverse oplysninger på de kommende sider.

Københavns Snedkerlaug Godthåbsvej 6, Baghuset 3. SAL DK-2000 Frederiksberg

Kontakt kontoret

Velkommen til vores laug, der er samlingssted for snedkervirksomheder, såvel møbel- som bygningssnedkere, principielt fra hele landet. Fælles er interessen for det gode håndværk, og ikke mindst snedkeruddannelsen. Sammenholdet styrkes ved bl.a. medlemsmøder, studieture og erfa-grupper.