Arrangementer

 

Aktivitetskalender 2017

           
29. maj 2017 kl. 17:00 - ekstra ordinær generalforsamling i Laugets lokaler, Godthåbsvej.

           

           

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, Københavns Snedkerlaug, mandag den 29. maj 2017 kl. 17:00-18:00 i Laugets lokaler, Godthåbsvej, 2000 Frederiksberg.

 
Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

 

2.    Fremlæggelse af underskrevet af regnskab.

 

3.    Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

 

Snedkermester Casper Graugaard har valgt, at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller snedkermester Annette Daley fra Storm Møbler

som nyt bestyrelsesmedlem.

 

4.    Forslag til vedtægtsændring i forbindelse med frist for fremlæggelse af årsregnskaber og Laugets generalforsamling.

 

Begrundelse; da det er meget svært at få regnskaber klar til bestyrelsens gennemgang inden fremlæggelse og generalforsamling, ønsker bestyrelsen, at der ændres i vedtægterne - Kapitel 5.-5.2

 

Kapitel 5. 5..1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

 

Ændres til;  Kapitel 5. 5.2.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj.

Tilmelding til : vibeke@snedkerlauget.dk

 

Med venlig hilsen

Niels Roth

Oldermand